Conferinţă de deschidere

FINANȚAT PRIN: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 -Prioritatea nr.2: Îmbunătățirea condițiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare; -Domeniul major de intervenție nr. 1.3: Protecția mediului; -Acțiunea nr. 1.3.1. Protecția valorilor naturale – Infrastructură; PARTENERI: Leader de proiect: Parohia Reformată din Csengersima (Ungaria) Parteneri: -Parohia Reformată Tămășeni – Filiala Tarna Mare; -Asociația Interaction 2050; -Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare (România) -Primăria Csengersima (Ungaria)

 

DURATA DE IMPLEMENTARE: 14 luni BUGETUL PROIECTULUI: Costuri totale eligibile: 724.381 euro Din care: PartenerII din România: – Parohia Reformată Tămăşeni: 355.775 euro din care 2% contribuţie proprie: 7.115,50 euro – Asociaţia Interaction 2050: 26.000 euro din care 2% contribuţie proprie: 520 euro LOCUL DE IMPLEMENTARE: Tarna Mare GRUPURI ȚINTĂ: -Şcolari, tineri, cadre didactice ; -Instituţii educaţionale din ambele judeţe ; -Organizaţii non-profit (ecologice, educaţionale), instituţii publice, biserici.

 

Scopul proiectului: Realizarea unei rețele de tineri ecologi în zona de frontieră în vederea protejării valorilor naturale, prin schimb de experiență. Obiectivele proiectului: 1.Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare, prin dezvoltarea infrastructurii ecologice, cu implicarea instituțiilor de cult; 2.Prin implicarea instituțiilor de cult, asigurarea unei educații în spirit ecologic, a respectului față de natură, a voluntariatului și a protejării și cunoașterii rețelei Natura 2000. 3.Dezvoltarea unei colaborări durabile între comunitatea din zona de frontieră cu implicarea tinerilor.

 

ACTIVITĂŢI: 1. Managementul proiectului Coordonarea activităţilor din punct de vedere tehnic şi financiar. Pregătirea şi derularea achiziţiilor publice. Raportări şi certificări de plăţi. Coordonarea diseminării rezultatelor. Comunicare între parteneri. 2. Acţiuni de comunicare Realizare materiale publicitare, comunicate de presă, pagină web, panouri informative. Organizare de conferinţă de deschidere şi conferinţă finală. Organizarea de campanii promoţionale în instituţii educaţionale. Editarea de broşuri promoţionale în limbile română, maghiară, engleză.

 

3. Dezvoltare infrastructurală ecologică „Şcoală în aer liber” la Tarna Mare – obiective propuse de partenerii din România: 1. Sală de conferinţe de 50 de locuri dotată cu mobilier realizat din materiale reciclabile (deşeuri de lemn, anvelope şi hârtie) echipamente de video-proiecţie şi sistem de traducere simultană fără fir (wireless), sală de mese, sală de expoziţii (cu mobilier realizat din deşeuri de hârtie) şi puncte sociale. Locaţie realizată prin reabilitarea clădirii existente, materializată prin lucrări de mansardare.  Încălzirea  şi asigurarea sursei de energie electrică se va realiza cu panouri solare, centrală pe peleţi şi panouri fotovoltaice.

 

2. Foişor realizat din lemn, acoperit cu stuf, care va servi ca ateliere în vederea desfăşurării activităţilor de stimulare în rândul tinerilor a responsabilităţii faţă de natură şi mediul înconjurător – realizări de obiecte din materiale reciclabile, de promovare a meseriilor tradiţionale (olărit, împletirea nuielelor, etc.), prin practicarea muncii în echipă.

Foişor - Ecosunhome.ro

 

3.  Lac artificial impermeabilizat ecologic cu bentonită în loc de geomembrană. Pe lac se va realiza o plantaţie de stufăriş pentru autoepurarea apei, rădăcina stufului având proprietatea de a neutraliza poluanţii specifici apelor uzate. Prin realizarea lacului se va contribui la extinderea zonelor umede (judeţul Satu Mare este judeţ deficitar în zone umede ca habitat pentru diverse specii de păsări şi plante acvatice).

Lac Artificial - Ecosunhome.ro

 

4. Amenajarea unei mici păduri de salcâm şi frasini cu o suprafaţă de 400 mp prin plantarea a 1600 de puieţi, asiguraţi de Direcţia Silvică, în urma lucrărilor de răriri în păduri şi plantaţi de către tineri, prin activitate de voluntariat. În pădure vor fi amenajate puncte pentru observări ornitologice şi hrănitoare pentru păsări, confecţionate de tineri în ateliere. Totodată, vor fi amenajate şi mici trasee turistice pentru activităţi de orientări turistice. Pădurea va servi şi pentru promovarea apiculturii în zonă prin producere de miere de salcâm, ca şi producţie proprie.

Amenajare Păduri - Ecosunhome.ro

 

5. Realizarea unui teren de sport  cu o suprafaţă de cca. 300mp pentru practicarea jocurilor sportive, de genul: fotbal, baschet, volei, concursuri sportive etc. Terenul de sport va fi gazonat şi echipat adecvat jocurilor sportive în aer liber.

Teren de Sport - Ecosunhome.ro

 

6.  Căsuţe realizate din materiale reciclabile PET-uri, cu participarea activă a  tinerilor prin activităţi de voluntariat. Fiecare căsuţă va avea o suprafaţă de 16 mp. PET-urile vor fi umplute cu nisip şi vor ţine loc de cărămidă pentru zidirea pereţilor. Acoperişul se va realiza din stuf.

Casute Materiale Reciclabile - Ecosunhome.ro

 

7. Teren împrejmuit cu gard de sârmă, iar lângă gard se va planta gard viu prin plantare de puieţi de carpen şi se va amenaja o pistă pentru biciclişti realizată din beton ecologic (folosind ca adaos zgura de furnal-deşeu de la centralele termice). 8. Clopotniţa existentă, are o valoare muzeistică deosebită, este unicat ca mod de funcţionare şi va fi reabilitată prin întărirea structurii de lemn şi schimbarea învelişului existent din azbociment cu înveliş de stuf. 9. Achiziţionarea unui cort uşor de montat pentru buna desfăşurare a dezbaterilor publice organizate în perioada de implementare a proiectului şi pentru activităţile în aer liber desfăşurate în condiţii meteorologice nefavorabile.

 

Obiective propuse de partenerii din Ungaria: 1. Înfiinţarea unui Centru reformat de tineri “Apa vieţii” la Csengersima, prin reabilitarea unei clădiri din secolul trecut 2. Construirea unui traseu didactic, prin reabilitarea canalului Sima, incluzând lucrări hidrologice la albia acestuia. 4. Achiziţii de echipamente La Tarna Mare: Mobilier, GPS, biciclete, diverse seturi şi truse pentru atelierele în aer liber Proiector, PC, laptop, copiator, flipchart, binoclu, amplificator, white board, atlase. La Csengersima: Dioramă, mese, scaune, dulapuri, mobilier de bucătărie, aparate electrice Proiector, PC, laptop. Echipament de lemn pentru traseul didactic (cu 6 locuri de popas)

 

Invitatie_RO_nyito_2013jan28.pdf